Saudehornet rett opp 2021

Saudehornets steile sørside

Selv om det er mye som fortsatt må klaffe, håper arrangøren at de kan arrangere Saudehornet rett opp også i 2021. Siden det er et utendørs løp så er det mange muligheter for å gjennomføre løpet, selv om det må ivareta smittevern og innføre visse tiltak.

Ingen fellesstart i år

I tidligere år har det vært fellesstart, hvor hundrevis av løpere har startet samtidig, og feltet gradvis har strukket seg ettersom de raskeste kommer i teten. I år vurderer de å starte med løpere med 20 sekunders mellomrom, og så måler tiden på hver enkel løper ved passering av mål.

Dette er en vanlig metode i løp der det er smale passasjer underveis. Mange løpere liker ikke denne metoden spesielt, siden de ikke kan følge med like godt på hvordan de ligger an i feltet. Likevel settes sikkerheten først, slik at det faktisk kan gjennomføres et løpet i år 2021.

Færre tilreisende

Det kan også se ut som Saudehornet rett opp 2021 blir et arrangement med et mer lokalt preg. Tidligere har vi sett at mange utenlandske utøvere har kommet for å delta, men i år er det få muligheter for dette. Med et lavere nivå i toppen har flere muligheter for å få en god plassering!